Diakoni

Vision:

Vi vill se människor möta Gud, bli helade och upprättade till ande, själ och kropp.
Vi vill att människor får uppleva meningsfullhet och gemenskap i församlingen som leder till ett fördjupat lärjungaskap. 

Våra olika områden:

SAMTALSSTÖD
Samtal med en medmänniska i olika livssituationer.
Samtalen har själavårdande inriktning.

FAMILJESTÖD
Samtalsstöd för barn- och tonårsföräldrar.
Kurser och föreläsningar.

BESÖK
Spontana och planerade besök i hem, på servideboende och sjukhus med inriktning gemenskap, samtal, sång och andakt.

EKONOMISK RÅDGIVNING
Kring privatekonomi.
Ekonomiskt stöd vid tillfälliga akuta kriser.

PRAKTISK HJÄLP
I speciella livssituationer där det t ex behövs kyrkskjuts eller temporär hjälp i hemmet.

Vi tillämpar tystnadsplikt.
Det diakonala arbetet är konstnadsfritt och utförs huvudsaklingen ideellt.
Arbetet leds av Annakarin Steen som är anställd som Diakon/Ledare för vårt diakonala arbete.

 

Kontakt

AnnaKarin Steen, ledare för vårt sociala arbete
Tel: 036-38 97 84
Epost: annakarin.steen@kungsporten.com

eller
diakoni@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet