Kungsporten Akademi

bild

Kungsporten Akademi är undervisning i relevanta ämnen för alla intresserade, oavsett ålder. 

Höstens onsdagskvällar med Kungsporten Akademi kommer vara grundade i Alpha Sveriges helt nya filmserie av Pete Greigs bönekurs. Kursen utgår från den bön som Jesus själv lärde oss att be, Herrens bön, och belyser olika aspekter av bön och hjälper oss att växa både i praktik och insikt. Kursen omfattar åtta undervisningstillfällen där vi dessutom får samtala och praktisera bön tillsammans. Kungsporten Akademi genomförs i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Välkommen att vara med på plats eller hemifrån i höst! Anmälan krävs.

På plats: Först och främst så inbjuder vi dig till att delta i den här bönekursen under åtta onsdagskvällar på Kungsporten i höst. Vi startar upp onsdagen 7 oktober och kursen omfattar sedan alla åtta onsdagskvällarna under oktober och november månad. För att få kontinuitet vill vi att du anmäler dig till bönekursen och försöker att delta så frekvent som möjligt. För att leva upp till nuvarande riktlinjer kommer vi att begränsa antalet deltagare till max 50 personer. Förutom att ta del av filmerna så kommer vi också att samtala och praktisera bön de här kvällarna. Vi räknar med att praktisera Akademitiden: 18.30-20.00. Men vi kommer också att rekommendera deltagarna att läsa en bok om bön som Pete Greig har skrivit. Den svenska översättningen har helt nyligen kommit ut och heter ”Lär oss att be – en enkel guide för vanligt folk”. Boken kommer att erbjudas till försäljning i samband med kursstarten. Köpet av bok är naturligtvis frivilligt och kursen som sådan är gratis.

Hemifrån: Det alternativ som vi dessutom kommer att erbjuda är att själv ta del av filmerna. Vi kommer att se till så att alla som vill kan ta del av filmerna. Det här kan ju vara ett bra alternativ för dig som tillhör riskgrupp och därför inte vill komma till kyrkan eller för dig som inte har möjlighet att komma med på onsdagskvällarna. Men vi skulle uppskatta om vi blev en rejäl grupp som avsatte tid för den här kursen i höst.

Anmälan längre ner på sidan ↓

Anmälan till bönekurs


Önskar köpa boken

Jag godkänner Kungsportens behandling av personuppgifter*


Frågor?

Har du frågor om Kungsporten Akademi får du gärna kontakta pastor Hans Jansson: 
hans.jansson@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet