Bön

dummybild

Församlingens bönearbete

Bön är en tjänst som varje kristen är kallad till.
Gud har knutit stora löften till bönen och vår övertygelse är att utan bön så blir allt vårt arbete ineffektivt och verkningslöst.
Personligt och tillsammans vill vi i uthållig bön uttrycka vårt beroende av Gud, vår tro på Gud och förvänta oss att han ska verka och göra långt mer än vi kan be eller tänka.

Matt. 7:7-11, Apg. 2:42, 1 Tess. 5:17, Jer. 33:3, Ef. 3:20

Torsdagsbön
Varje torsdag kl. 18.30 har vi bön då vi bland annat lyfter upp de olika verksamheterna som finns på Kungsporten samt inlämnade böneämnen. Vi håller till i bönerummet bredvid kyrksalen.

Storbönemöte
Första torsdagen i månaden kl 18.30 samlas vi för storbönemöte i gudstjänstlokalen.

Bön inför gudstjänsten
Varje söndag kl. 10.00 ber vi för gudstjänsten och de medverkande.

Förbön
I alla våra gudstjänster ger vi tillfälle till förbön för den som önskar.

Rum för Helande
Om du har ett behov av helande i ditt liv, fysiskt, själsligt eller enbart har en längtan efter att någon ber för dig vill vi välkomna dig till Rum för Helande. Läs mer HÄR.

Globalt böneinitiativ mars 2020 - 1000 timmar i bön!
Under mars månad är du inbjuden att vara en del av det globala böne- och fasteinitiativet 1000 timmar i bön, 1/3 - 9/4. Temat är "Herren söker dig kom - enhet och skörden". Ta del av dagliga böneämnen och mer info HÄR.


Bönebrev till din mejlkorg

Vill du få bönebrev från David Axelsson med aktuella böneämnen? Kontakta david.axelsson@kungsporten.com

Kungsportskyrkan

Välj enhet