Församlingens motto för 2018


Kungsportskyrkan 2018: Alfa och Omega - början och slutet


Församlingens inriktning 2018

Vision:
”En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen.” (Läs mer HÄR.)

Målbild:
”Kungsporten 2020.” (Läs mer HÄR.)

Motto:
”Alfa och Omega – början och slutet”


I visionsgudstjänsten 28 januari 2018 formulerade vi åtta punkter som vi vill ska vara riktningsgivande för det nya året:

  • 2018 vill vi fortsätta att arbeta utifrån församlingens vision, årets motto och vår målbild ”Kungsporten 2020”.
  • 2018 vill vi fortsätta att växa och utvecklas som församling. Framför allt vill vi växa genom att nya människor kommer till tro på Jesus. Vi vill vara en missionerande församling. Bland annat vill vi vara det genom att försöka utveckla Alphaverksamheten. En del i denna strategi är att vi under våren vill uppmuntra så många hemgrupper som möjligt att köra Alpha i sina hemgrupper.
  • 2018 vill vi växa oss större genom att växa oss mindre. Den lilla gruppens betydelse behöver bli ännu större. Genom vårens Alphasatsning vill vi lyfta hemgrupperna och också försöka göra dem mer missionerande.
  • 2018 vill vi lyfta Bibelns betydelse. Vi tror att den grundläggande kunskapsnivån behöver höjas i församlingen. Vi vill bland annat göra det genom att lägga stort fokus på Bibelns första tre kapitel och Bibelns betoning på avslutningen, Jesu återkomst och Guds rikes slutgiltiga upprättelse. Vi vill också göra det genom Alphakurserna, vårterminens fördjupande predikningar utifrån Alphamaterialet och genom Kungsporten Akademi.
  • 2018 vill vi lyfta bönens betydelse. Bland annat vill vi göra det genom att göra torsdagen till församlingens stora bönedag.
  • 2018 vill vi ännu tydligare försöka att bygga samman de olika verksamheterna i församlingen.
  • 2018 vill vi fortsätta resan mot att bli en ännu mer internationell församling, där människor från så många länder som möjligt står sida vid sida.
  • 2018 vill vi fortsätta arbetet med församlingens viktiga framtidsfrågor och där också komma till avgörande beslut.

Kungsportskyrkan

Välj enhet